LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Värdegrund

Värdegrunden är vår kompass för att uppnå visionen och affärsidén. Våra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalnyttjare och samverkanspartners.

Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden; Trygghet, Effektivitet och Affärsmässighet.

Trygghet

Vi skapar trygghet genom vårt sätt att agera gentemot varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalnyttjare och samverkansparters.

Vårt agerande kännetecknas av att vi är pålitliga, har hög säkerhet och ger en god service. Vi håller alltid vad vi lovar.

Vi är lojala med varandra, företaget och våra kunder, vilket bygger trygga och hållbara relationer.

Effektivitet​

Vi är lyhörda för våra kunders behov och åtgärdar saker inom avtalad tid. Genom god tillgänglighet och snabb återkoppling säkerställer vi att rätt saker blir gjorda.

Vi delar varandras kompetens och kunskap vilket bidrar till ett professionellt agerande. Vi omprövar gamla arbetssätt och utvecklar ständigt våra rutiner.

Affärsmässighet

Vi är affärsmässiga i vår syn på verksamheten och gentemot våra kunder. Med fokus på kunden förmedlar vi att denne kan lita på oss och att vi behandlar alla lika.

Vi följer lagar och regler och arbetar utifrån en medveten miljöpolicy.

​Med vänligt bemötande och arbetsglädje skapar vi den bästa lokal- och boendemiljön för våra kunder över tid.

Vår affärsmässighet bygger på en hög etik och moral. Vi skapar långvariga och stabila relationer till affärsnytta för våra bolag och våra kunder.

Aktuellt

 • Solviksskolan tog emot arkitekturpriset
  Den 13 juni delade Sveriges Arkitekter Gävle-Dala (SAGDA) ut arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika.
 • Personalparkeringar att hyra
  Parkeringsplatser med motorvärmare vid kommunala verksamheter tex förskolor, skolor, äldreboenden etc. är inte kostnadsfria för personal.
 • Resultat kundundersökning
  Tack till alla verksamhets- och lokalansvariga inom kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningslokaler som svarat på vår kundundersökning!
 • Bokslut 2020
  Ludvika Kommunfastigheters resultat, efter finansiella poster, uppgick för verksamhetsåret 2020 till 13,1 Mkr (-1,3 Mkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 88,4 Mkr (-1,3 Mkr). Omsättningen uppgick till 212,7 Mkr (172,4 Mkr) samt balansomslutningen till 1 235 Mkr (1 208 Mkr).
  Siffror inom parantes avser 2019.

 • Kungliga biblioteket expanderar!
  Kungliga bibliotekets filmarkiv utökar sin verksamhet i Grängesberg.
 • Nya hyror 2021
  Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LudvikaHem för 2021 är nu klar och uppgörelsen innebär i snitt en höjning av hyran med 1,5 procent.
 • Försäljningar i Grängesberg
  Ludvika kommunfastigheter AB har nu sålt fastighet Laritstorp 6:63 (Grängesbergs brandstation/områdeskontor) samt mark vid Stallbackens skola.
 • Lokaler i Grängesberg
  Läs vår folder om lokalerna i Grängesberg
LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika