LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Tillgänglighetsdeklaration

Bild

Här beskriver vi hur tillgänglig den här webbplatsen är och hur vi planerar att åtgärda de brister som vi är medvetna om att den har. Här får du också information om hur du kan kontakta oss med frågor som rör tillgängligheten.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi är medvetna om att delar av den befintliga webbplatsen inte är fullt tillgänglig i enlighet med branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA. Vår ambition är dock att uppnå nivån på den nya webbplats som är under uppbyggnad och som kommer att lanseras under senare delen av 2021.

Några av de problem vi känner till:

 • Tabbindex saknas
 • Tangentbordsnavigering fungerar inte på sidorna
 • Startsidan går inte att navigera sig genom med tangentbord
 • Bilder med text på startsida
 • I vissa falla dålig kontrast
 • Rubriknivåerna är inte korrekta
 • Korrekta rubriker saknas
 • Läs mer länkar
 • Bilder saknat alt-texter
 • mm

Oskäligt betungande anpassning

Ludvika kommunfastigheter AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för de delar som ännu inte uppfyller kravet på tillgänglighet. Eftersom arbetet pågår med att ta fram en helt ny webbplats som uppfyller alla krav väljer Ludvika kommunfastigheter AB att avvakta med anpassningar av den nuvarande tekniska plattformen och innehåll.

Om du upplever hinder för att ta del av vår digitala service är du välkommen att kontakta oss så försöker vi hitta en lösning.

E-post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se
Telefon: 0240-869 00

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Aktuellt

 • Solviksskolan tog emot arkitekturpriset
  Den 13 juni delade Sveriges Arkitekter Gävle-Dala (SAGDA) ut arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika.
 • Personalparkeringar att hyra
  Parkeringsplatser med motorvärmare vid kommunala verksamheter tex förskolor, skolor, äldreboenden etc. är inte kostnadsfria för personal.
 • Resultat kundundersökning
  Tack till alla verksamhets- och lokalansvariga inom kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningslokaler som svarat på vår kundundersökning!
 • Bokslut 2020
  Ludvika Kommunfastigheters resultat, efter finansiella poster, uppgick för verksamhetsåret 2020 till 13,1 Mkr (-1,3 Mkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 88,4 Mkr (-1,3 Mkr). Omsättningen uppgick till 212,7 Mkr (172,4 Mkr) samt balansomslutningen till 1 235 Mkr (1 208 Mkr).
  Siffror inom parantes avser 2019.

 • Kungliga biblioteket expanderar!
  Kungliga bibliotekets filmarkiv utökar sin verksamhet i Grängesberg.
 • Nya hyror 2021
  Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LudvikaHem för 2021 är nu klar och uppgörelsen innebär i snitt en höjning av hyran med 1,5 procent.
 • Försäljningar i Grängesberg
  Ludvika kommunfastigheter AB har nu sålt fastighet Laritstorp 6:63 (Grängesbergs brandstation/områdeskontor) samt mark vid Stallbackens skola.
 • Lokaler i Grängesberg
  Läs vår folder om lokalerna i Grängesberg
LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika