LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Historik

Bild

Bolaget Ludvika kommunfastigheter AB har sina historiska rötter i den en gång så omfattande gruvbrytningen i Grängesberg.

På orten började gruvbrytning förekomma redan på 1300-talet och fortsatte fram till stängningen av gruvan 1989.

Vid sekelskiftet 1900 ägdes gruvan av den brittiska bankmannen Sir Ernest Cassel och den var då en av Sveriges största järnmalmsgruvor och ett multinationellt bolag med exportmonopol på malm.
Bolaget hade egen järnväg till Oxelösund (TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg Oxelösund Järnvägar), där man hade eget järnverk, eget rederi med 70 handelsfartyg och en egen hamn. Bolaget hade från slutet av 1800-talet egen strömtillförsel och senare en egen dynamitfabrik. Bolaget ägde från början hela och från 1957 halva LKAB i Kiruna, då 50 % såldes till staten för ca 1 miljard. Bolaget startade Metallverken i Västerås, en reparationsverkstad i Eskilstuna samt var involverade i starten av ASEA i Ludvika (ABB). Bolaget hade även eget bryggeri. Grängesbergs är en historisk gruva med anor från 1300-talet och med en ständig utveckling genom århundradena. En av de äldsta urkunderna är ett brev från Johan III år 1584 med anvisningar om Grängesbergsmalmen.
Under gruvans hela hittillsvarande livstid har närmare 180 miljoner ton järnmalm brutits.

Svenska Stål AB (SSAB) bildas 1979, där staten gick in som huvudägare, de övriga var Grängesbergs Gruv AB och Stora Kopparberg AB.

Gruvverksamheten i Grängesberg, ingick från 1979 i det delvis statligt ägda SSAB men flyttas över i det separata bolaget Grängesbergs Gruvor AB.

I början av 1980-talet hade bolaget ca 1700 anställda.

Beslut om nedläggning togs 1987. Det sista malmtåget lastades 19/3 1990. Den maskinella materielen såldes och gruvan började vattenfyllas.

Ludvika Kommun övertog Grängesbergs Gruvor AB 1991

2013 ändrades namnet till Ludvika kommunfastigheter AB

Tidigare ägarrelation enligt uppgift ur bolagsverket

1947 Wolfram AB

1976 Bergvik Stora Träprodukter AB

1977 Doman AB

1979 SSAB Gruvor AB

1988 Grängesbergs Gruvor AB

1991 GGAB säljs till Ludvika Kommun

2013 Bolaget ändrar namn till Ludvika kommunfastigheter AB
Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika