LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

GDPR ersätter PuL

GDPR (General Data Protection Regulation)

Den 25 maj 2018 började en ny EU-förordning att gälla i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PuL) men GDPR ställer högre krav på företagen och sätter fokus på de rättigheter du har som kund hos oss. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och vad syftet är med att vi behöver få personuppgifter. Vi som företag är ansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller som annat företag gör på uppdrag av oss.

Med personuppgifter avses uppgifter som kan kopplas till en fysiskt levande person.

När du står i kö hos oss för att få en bostad eller redan har ett hyresavtal hos oss behöver vi uppgifter för att kunna administrera tjänster såsom köhantering, hyresaviseringar etc.

Personuppgifter som är nödvändiga att behandla i samband med ansökan är: Namn
Födelsedatum
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Ekonomiska förhållanden
Önskat boende (lägenhetsstorlek, anpassat boende, område)
Arbetsgivares kontaktuppgifter

Gallring Det grundläggande kravet är att personuppgifter bara får bevaras så länge det är nödvändigt. När hyresförhållandet har upphört bör därför gallring av personuppgifterna ske. Undantag är att uppgifter i hyresavtalet är nödvändigt för att bevaka kvarstående fordringar som rör hyresförhållandet eller där hyresförhållandet har upphört pga misskötsamhet.

Dina rättigheter Det är vår skyldighet att behandla personuppgifterna på ett korrekt och relevant sätt. Du som kund har rätt att kontrollera att uppgifterna vi har om dig är rätt. För att kontrollera och eventuellt uppdatera dina uppgifter kontakta vårt kundcenter.


Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika