LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Fastighetsöverföringen har börjat!

Den första december blev det klart med vårt köp av de första 31 fastigheterna från Ludvika kommun för sammanlagt 65 miljoner kronor.

Köpet är en del i den renodling av kommunala fastigheter som vi ska göra i den kommunala fastighetskoncernen. Syftet är att bolaget ska få en samlad kontroll över fastighetskostnaderna och åtgärder över tid. För några av lokalerna är det nytt att ha Ludvika kommunfastigheter som fastighetsvärd, men för verksamheterna i lokalerna innebär det inte någon förändring.

Vi på Ludvika kommunfastigheter önskar alla verksamheter i de berörda fastigheterna varmt välkomna som hyresgäster hos oss! Som både fastighetsägare och förvaltare kan vi se anpassningar, investeringar och en förädling av fastigheterna ur ett helhetsperspektiv och får därmed större långsiktighet i fastighetsförvaltningen. Det ger förutsättningar för ett ökat underhåll på fastigheterna vilket i sin tur leder till nöjda lokalanvändare i byggnaderna.

Här Pdf, 169.5 kB, öppnas i nytt fönster. kan du se vilka byggnader som ingår i etapp ett.Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika