LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Ägardirektiv

I ägardirektivet beskriver Ludvika kommun syftet med bolaget

Gemensamma ägardirektiv för Ludvika Kommunfastigheter (moderbolag) och LudvikaHem AB(dotterbolag).

Bolagens verksamhet står enligt kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet.

Bolagets uppgifter och ändamål:

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter för att tillhandahålla kommunens verksamheter med lokaler och vara aktiv i att söka samordningsfördelar.

Bolaget ska sträva efter att lokalerna har en hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet.

Kommunen ska för ovanstående fastighetsförvaltning betala bolagets självkostnad. I bolagets självkostnad ska det räknas med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt.

Bolaget ska utifrån långsiktliga och affärsmässiga principer medverka till att trygga dess lokal- och marknadsförsörjning i kommunen.

Bolaget ska:

     - agera vägledande och utgöra ett föredöme i miljö- och kvalitetsfrågor.
     - bedriva sin verksamhet utifrån en ekologisk grundsyn.
     - så långt det är möjligt ekonomiskt, teknisk och miljömässigt rimligt ansluta 
       sina fastigheter till fjärrvärmenätet.
     - bolaget ska arbeta för att behovet av kommunal borgen på sikt ska minska.

Vill du läsa ägardirektivet i sin helhet, kan du klicka här. Pdf, 360.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika