LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Nyhetsarkiv

2022-04-11 11:21

Resultat kundundersökning

Tack till alla verksamhets- och lokalansvariga inom kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningslokaler som svarat på vår kundundersökning!

​Resultatet visar på ett nöjd kund-index, NKI, på 70. Det är samma resultat som föregående mätning 2019. NKI 70 motsvarar ett medelbetyg på cirka 3,5 av 5.

Service och bemötande fick höga betyg, liksom säkerhet och trygghet. Hyresgästerna känner igen sin fastighetsvärd och de upplever att de får ett trevligt bemötande av både fastighetsvärdar och lokalvårdare, vilket är glädjande.

Resultatet och dess synpunkter och åsikter hjälper oss i vårt arbete att bli en ännu bättre förvaltare och ägare. Att få fler nöjda kunder kräver ett långsiktigt arbete som är hållbart över tid.

Resultatet blir en del i vårt fortsatta målstyrningsarbete och nu siktar vi på målet NKI 80.

Resultatet och dess synpunkter och åsikter hjälper oss i vårt arbete att bli ett ännu bättre fastighetsbolag - nu siktar vi på målet NKI 80!

För varje enkätsvar skänkte vi en summa till Barncancerfonden.

Stort tack till alla er som svarat på vår enkät!

Aktuellt

 • Solviksskolan tog emot arkitekturpriset
  Den 13 juni delade Sveriges Arkitekter Gävle-Dala (SAGDA) ut arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika.
 • Personalparkeringar att hyra
  Parkeringsplatser med motorvärmare vid kommunala verksamheter tex förskolor, skolor, äldreboenden etc. är inte kostnadsfria för personal.
 • Resultat kundundersökning
  Tack till alla verksamhets- och lokalansvariga inom kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningslokaler som svarat på vår kundundersökning!
 • Bokslut 2020
  Ludvika Kommunfastigheters resultat, efter finansiella poster, uppgick för verksamhetsåret 2020 till 13,1 Mkr (-1,3 Mkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 88,4 Mkr (-1,3 Mkr). Omsättningen uppgick till 212,7 Mkr (172,4 Mkr) samt balansomslutningen till 1 235 Mkr (1 208 Mkr).
  Siffror inom parantes avser 2019.

 • Kungliga biblioteket expanderar!
  Kungliga bibliotekets filmarkiv utökar sin verksamhet i Grängesberg.
 • Nya hyror 2021
  Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LudvikaHem för 2021 är nu klar och uppgörelsen innebär i snitt en höjning av hyran med 1,5 procent.
 • Försäljningar i Grängesberg
  Ludvika kommunfastigheter AB har nu sålt fastighet Laritstorp 6:63 (Grängesbergs brandstation/områdeskontor) samt mark vid Stallbackens skola.
 • Lokaler i Grängesberg
  Läs vår folder om lokalerna i Grängesberg
LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika