LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

2021-11-02 13:49

Resultat kundundersökning

Tack till alla verksamhets- och lokalansvariga inom kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningslokaler som svarat på vår kundundersökning!

​Resultatet visar på ett nöjd kund-index, NKI, på 70. Det är samma resultat som föregående mätning 2019. NKI 70 motsvarar ett medelbetyg på cirka 3,5 av 5.

Service och bemötande fick höga betyg, liksom säkerhet och trygghet. Hyresgästerna känner igen sin fastighetsvärd och de upplever att de får ett trevligt bemötande av både fastighetsvärdar och lokalvårdare, vilket är glädjande.

Resultatet och dess synpunkter och åsikter hjälper oss i vårt arbete att bli en ännu bättre förvaltare och ägare. Att få fler nöjda kunder kräver ett långsiktigt arbete som är hållbart över tid.

Resultatet blir en del i vårt fortsatta målstyrningsarbete och nu siktar vi på målet NKI 80.

Resultatet och dess synpunkter och åsikter hjälper oss i vårt arbete att bli ett ännu bättre fastighetsbolag - nu siktar vi på målet NKI 80!

För varje enkätsvar skänkte vi en summa till Barncancerfonden.

Stort tack till alla er som svarat på vår enkät!

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika