LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

2017-06-21 13:55

Bokslut 2016

bokslut 2016

Ludvika Kommunfastigheter AB redovisar ett positivt resultat för verksamhetsåret 2016.

Resultatet uppgick till + 5 050 tkr (- 5 446 tkr), omsättningen till 179,2 Mkr (169,4 Mkr) samt balansomslutningen till 232,9 Mkr (203,6 Mkr), siffror inom parantes avser 2015.

Ludvika Kommunfastigheter AB huvudsakliga uppdrag är att sköta administration, drift, underhåll, service och lokalvård på Ludvika Kommuns alla verksamhetslokaler. Bolaget har till uppdrag att som moderbolag samordna verksamheten med sina tre dotterbolag LudvikaHem AB, Brunnsvik AB samt Tryggheten KB.

Av överskottet för 2016 motsvarar en större del ersättning för kostnader bolaget belastades med under 2015 i form av reparationer och underhåll främst på badhuset och sporthallen i Ludvika.

- En fortsatt ansträngd ekonomi i bolaget har sitt ursprung i låga internhyror och en låg ersättning i det förvaltningsavtal som Ludvika Kommunfastigheter AB har med ägaren Ludvika kommun. Att nu skapa en långsiktigt hållbar fastighetsekonomi där det finns erforderligt utrymme för planerat underhåll står i fokus. Åtgärderna för detta är bland annat att verkställa den överföring av fastigheter från kommunen till bolaget som länge varit en intension. Parallellt med detta pågår den effektivisering och samordning i fastighetskoncernen som fortsatt förväntas ge både produktivitets- och effektivitetsvinster. Nöjda kunder, välskötta fastigheter samt en god ekonomi skapas genom en långsiktigt hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv. Detta skapar fastigheter som för hela kommunen är och blir en viktig framgångsfaktor nu när kommunen skall fortsätta expandera med ökat antal invånare, fler bostäder och ett behov av nya ändamålsenliga verksamhetslokaler säger Ulf Rosenqvist vd för Ludvika Kommunfastigheter AB.

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika