LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Inomhustemperatur

inomhustemperatur

Allmänna råd om inomhustemperaturen

Allmänt råd

Byggnader bör vid DUT (Dimensionerande utomhustemperatur) utformas så att den lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 18 ºC i bostads-och arbetsrum och 20 ºC i hygienrum och vårdlokaler samt i rum för barn i förskolor och för äldre i servicehus och dylikt, den riktade operativa temperaturens differenser vid olika punkter i rummets vistelsezon beräknas bli högst 5K och -yttemperaturen på golvet under vistelsezonen beräknas bli lägst 16 ºC (i hygienrum lägst 18 ºC och i lokaler avsedda för barn lägst 20 ºC) och kan begränsas till högst 26 ºC.  Kortvarigt kan 28 ºC godtas.

I Folkhälsomyndighetens författningssamling finns råd om indikerande mätning och utförlig mätning.

Utifrån dessa regler har vi bestämt att gällande inomhustemperatur i bolagens lägenheter och lokaler, vid enkel mätning i vistelsezonen, skall vara 21 grader +/-0,5 grad. Detta har visats sig vara en temperatur som de flesta människor trivs med. Temperaturer överstigande den nivån ingår inte i hyran.

Vad vistelsezon är! Definition enligt Boverkets byggregler kap 6.
Vistelsezon begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 meters och ett annat på 2,0 meters höjd. Samt vertikala plan 0,6 meter från ytterväggar eller andra yttre begränsningar, dock 1 meter vid fönster och dörr.   

Så här gör vi om en hyresgäst anser att temperaturen är för låg:

  • Fastighetsvärden kommer och kontrollmäter och konstaterar om temperaturen ligger fel eller ej i förhållande till nivån 21 grader +/-0,5 grader i vistelsezonen.
  • Om temperaturen ligger rätt skall hyresgästen bli informerad om detta och ärendet är därmed avslutat.
  • Om temperaturen ligger fel i förhållande till nivån skall vi snarast åtgärda detta. Om inte felet av någon anledning kan rättas till direkt skall vår personal erbjuda tillfällig värmare under tiden tills felet är avhjälpt. Ersättning för el skall för aktuell tidsperiod utbetalas till hyresgästen.   

Att tänka på:

Inomhustemperaturen kan hålla rätt värde trots att elementet känns kallt. Värmesystemet regleras i de flesta av våra hus med både utom -och inomhusgivare. Vår, sommar och höst kan därför elementen ibland kännas kalla trots att temperaturen i lägenheten är uppnådd.

Sommartid kan temperaturen vid onormala förhållanden bli högre än 28 grader. Ingen av fastighetsbolagens lägenheter är utrustade med komfortkyla. Tillfällig övervärme som är klimatberoende, kan vi tyvärr inte avhjälpa och ingen kompensation betalas ut.

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika