LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Inomhustemperatur

inomhustemperatur

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller följande inomhustemperaturer i våra lägenheter och lokaler:

Bostäder
Lägenheter, seniorboenden, villor: 21° ± 0,5°
Tvättstugor: 19° ± 0,5°
Trapphus i anslutning till lägenheter: 17° ± 0,5°
Källare: 16° ± 0,5°

Specialboenden
LSS boenden: 21° ± 0,5°
Särskilda boenden/äldreboenden: 22° ± 0,5°
Trapphus, korridorer, kapprum: 1° under riktvärdet för aktuellt boende.
Källare: 16° ± 0,5°

Lokaler
Skolor, klassrum, grupprum: 20° ± 0,5°
Aula, gymnastiksal: 18° ± 0,5°
Förskolor: 21° ± 0,5°
Kontor, personalrum: 21° ± 0,5°
Trapphus, korridorer, kapprum: 1° under riktvärdet för aktuell lokal.

Hur vi mäter
Temperaturen mäts i en vistelsezon. Vistelsezonen begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 meters och ett annat på 2,0 meters höjd samt vertikala plan 0,6 meter från ytterväggar eller andra yttre begränsningar, dock 1 meter vid fönster och dörr

Så här gör vi om det anses att temperaturen är för låg:

 • Fastighetsvärden kommer och kontrollmäter och konstaterar om temperaturen ligger fel eller ej i förhållande till riktvärdena.
 • Om temperaturen ligger rätt skall hyresgästen bli informerad om detta och ärendet är därmed avslutat.
 • Om temperaturen ligger fel i förhållande till nivån åtgärdar vi snarast detta. Om inte felet av någon anledning kan rättas till direkt erbjuder vi tillfällig värmare tills felet är avhjälpt.

Bra att veta
Inomhustemperaturen kan hålla rätt värde trots att elementet känns kallt. Värmesystemet regleras i de flesta av våra hus med både utom -och inomhusgivare. Vår, sommar och höst kan därför elementen ibland kännas kalla trots att temperaturen i lägenheten är uppnådd.

Vid värmeböljor
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om inomhustemperaturer anses gränsvärdena för olägenhet vara långvarig inomhustemperatur under sommaren över 24° eller kortvarig inomhustemperatur under sommaren över 26°

För hyresgäster som anses vara i riskgrupp ska om möjligt förebyggande åtgärder sättas in, exempelvis nattkyla. Saknas det möjligheter för förebyggande åtgärder hänvisas hyresgäst till de råd som Folkhälsomyndigheten och 1177 har vid värmeböljor. Vi som hyresvärd tillhandahåller inte tillfällig komfortkyla.

 

Aktuellt

 • Solviksskolan tog emot arkitekturpriset
  Den 13 juni delade Sveriges Arkitekter Gävle-Dala (SAGDA) ut arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika.
 • Personalparkeringar att hyra
  Parkeringsplatser med motorvärmare vid kommunala verksamheter tex förskolor, skolor, äldreboenden etc. är inte kostnadsfria för personal.
 • Resultat kundundersökning
  Tack till alla verksamhets- och lokalansvariga inom kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningslokaler som svarat på vår kundundersökning!
 • Bokslut 2020
  Ludvika Kommunfastigheters resultat, efter finansiella poster, uppgick för verksamhetsåret 2020 till 13,1 Mkr (-1,3 Mkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 88,4 Mkr (-1,3 Mkr). Omsättningen uppgick till 212,7 Mkr (172,4 Mkr) samt balansomslutningen till 1 235 Mkr (1 208 Mkr).
  Siffror inom parantes avser 2019.

 • Kungliga biblioteket expanderar!
  Kungliga bibliotekets filmarkiv utökar sin verksamhet i Grängesberg.
 • Nya hyror 2021
  Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LudvikaHem för 2021 är nu klar och uppgörelsen innebär i snitt en höjning av hyran med 1,5 procent.
 • Försäljningar i Grängesberg
  Ludvika kommunfastigheter AB har nu sålt fastighet Laritstorp 6:63 (Grängesbergs brandstation/områdeskontor) samt mark vid Stallbackens skola.
 • Lokaler i Grängesberg
  Läs vår folder om lokalerna i Grängesberg
LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika